REFRESH AMSTERDAM:

‘SENSE OF PLACE’

Het thema sense of place gaat over mensen, hun perceptie van een plaats en de manieren waarop ze van die plek een thuis maken. Amsterdam is een wereldstad en een superdiverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. Ook processen van gentrificatie die bewoners doen verhuizen naar buitenwijken van de stad vormen een belangrijk en urgent onderwerp. Dit alles speelt zich af binnen een globale context van politiek en maatschappelijk debat rond kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld. 

 

Refresh Amsterdam vertrekt vanuit het besef dat stadscultuur wordt bepaald door mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn. Mensen die zichtbaar en onzichtbaar met elkaar verbonden zijn, zich proberen thuis te voelen, en zich tot elkaar moeten verhouden.

WHO AM I?
AMSTERDAM EDITION

Frederick Calmes, geboren op Haïti, groeide op in Curaçao. Sinds 2013 woont Frederick in Amsterdam waar die het kunstenaarschap als levenswerk omarmd heeft.  

“Als Amsterdammer ben je aan het vakkenvullen met je identiteit”.

 

De stad Amsterdam bepaald wie je bent. Je wordt overal in vakjes geplaatst; arm of rijk, zwart of wit, man of vrouw, homo of hetero, afgestudeerd aan een kunstopleiding of autodidact. Allemaal vragen waar de stad antwoorden op verwacht. De stad Amsterdam voelt als een bordspel, zoals Monopoly of Wie ben ik? 

Onbewust ontwikkelen mensen meerder identiteiten om in drukke steden, zoals Amsterdam, te kunnen overleven zonder hun ware identiteit te verliezen. Neem bijvoorbeeld de jongen die overdag op school zit, thuis een broer en zoon is maar ‘s avond op straat drugs dealt onder een ander identiteit. De jongen verbind zich met meerdere persoonlijkheden die zich op verschillende momenten manifesteren. Of online; wie heeft er nooit eens een andere profiel aangemaakt om je ware ik te beschermen?

 

Frederick ontwikkelde de afgelopen jaren zowel privé als professioneel een manier om zijn, en haar, veelzijdige identiteiten vorm te geven. Die noemt hij/zij, of beter hun, de alter ego kaarten. Dit kaartspel wordt gebruikt als een reflectie om keuzes, gevoelens en gedachten overzichtelijk te maken. 

Wees flexibel met je identiteit. 

HOW TO PLAY? 

1  Kies het alter ego die het best past bij de situatie waar je er in zit.

2 Ga als de geselecteerde alter ego aan het werk.

 

Door steeds deze twee stappen bewust te nemen produceert en leeft Frederick.

Hieronder vind je een voorbeeld van het werk die een enkele alter ego’s maken.

© 2013 by Frederick Calmes